St. Elizabeth Seton Catholic School

elementary school

Address:

490 Strouds Lane,

Pickering, Ontario L1V6W7

Municipality:

Pickering

Phone:

9058390005